สายการผลิต

 

การประมวลผลชิ้นส่วนอะไหล่:

 

Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

สายการประกอบ

Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7Chenxin Automation Equipment(Guangzhou) Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 8